19.1.11

θέλω τόσο πολύ

να(σου,μας)μιλήσω(-με)

1 σχόλιο: