8.12.10

κχχ #7

γιατί μονάχα όταν τα χέρια μου σε χάνουν,
η πονεμένη φαντασία μου σε κερδίζει.
(Ν.Χριστιανόπουλος)

3 σχόλια: