6.11.10

μη γίνεστε κυνικός κύριε Φοξ


-Twelve fox-years ago,you made a promise...and i believed you.
Why did you lie to me?
-Because i'm a wild animal.I'm trying to tell you the truth about myself.
-I don't care about the truth about yourself.This story is too predictable.
-Predictable,really?What happens in the end?
-In the end,we all die.Unless you change.

( ..hey,didde-dee,daddle-da,doddle-do,doodle-dum
say zippy-zee,zappy-za,yappy-yo,google-gum .. )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου