17.10.10

γκέγκε;

εκαισκασίλαμουστηντελική\μπουμ\εξαφανίζομαιαπόδω\μημεψάξειςπάωμακρυά\κιανκλάψειςχέστηκα\2ταμαξιλάριααπόψε\έναγιαμέναπουφέυγωκαιέναγιασέναπουείχεςφυγεικαιροπριν

1 σχόλιο: