21.10.10

ερωταπάντηση

"So how do you feel about it?"
"About being dead?
I dunno. My neck hurts."


(the black keys)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου